ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมจากมันสำปะหลัง ช่วยเกษตรกรไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อาทิตย์ กองแก้ว
คำสำคัญ นวัตกรรม;มันสำปะหลัง;เกษตรกรไทย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ปัจจุบันกระแสการนำพืชผลทางการเกษตรมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง ไม่ได้นิยมเฉพาะแค่ต่างประเทศเท่านั้น ประเทศไทยเองก็ได้รับความนิยมเช่นกัน มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลัก และประเทศไทยสามารถปลูกได้จำนวนมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งมันสำปะหลังจากเกษตรกรไทยสามารถนำมาผลิตเป็นเอทานอลได้ และนวัตกรรมการผลิตเอทานอลในปัจจุบันก็ได้พัฒนาเพิ่มมากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=6NpUQZXIlNw
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


นวัตกรรมจากมันสำปะหลัง ช่วยเกษตรกรไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง