ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเกมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายสุชาติ แสนพิช
คำสำคัญ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์;เกมออนไลน์;การเรียนรู้แบบร่วมมือ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การพัฒนาเกมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นผลงานที่ใช้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเกมและการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 6 ขั้น โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาเกมคือ โปรแกรม GameSalad ซึ่งสามารถแสดงผลทั้งในคอมพิวเตอร์ SmartPhone Tablet โดยใช้เทคโนโลยี HTML5
ข้อมูลเพิ่มเติม http://arcade.gamesalad.com/games/126065
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาเกมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.