ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ถั่วเขียว KUML1
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
เจ้าของผลงานร่วม วนิดา รัตตมณี , ธิษนัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
คำสำคัญ ถั่วเขียว;สายพันธุ์ปรับปรุงใหม่
หน่วยงาน ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ถั่วเขียว KUML1 สายพันธุ์ปรับปรุงใหม่ ให้ผลผลิตสูง เมล็ดโต ฝักยาว ลำต้นแข็งแรง ต้านทานโรคราแป้ง ให้ผลผลิต 250-300 กิโลกรัมต่อไร่
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Hz9_2Zw2AFY
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ถั่วเขียว KUML1 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง