ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรมข้าวเพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธ์ู
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายสมทรง โชติชื่น
เจ้าของผลงานร่วม นายเกษม สุนทราจารย์ , นายธนวัต แก้วนิมิต , นายพีรพล ม่วงงาม , นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเ
คำสำคัญ ข้อมูลพันธุกรรมข้าว;ปรับปรุงพันธุ์;ฐานข้อมูล;การอนุรักษ์คุ้มครองพันธุ์;การใช้ประโยชน์พันธุกรรมข้าว
หน่วยงาน กรมการข้าว
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การพัฒนาฐานข้อมูลพันธุกรรมข้าวเพื่อการอนุรักษ์และการปรับปรุงพันธุ์ ทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและความต้องการของผู้ใช้งาน ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลและรูปแบบการแสดงผล เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการอนุรักษ์ คุ้มครองพันธุ์ และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมข้าว คาดว่า นักวิจัย ผู้ประกอบการ และเกษตรกร สามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งที่มา ลักษณะประจำพันธุ์ และคุณค่าของเชื้อพันธุกรรมข้าว ส่งเสริมการขยายพันธุ์ การเพิ่มผลผลิตและมูลค่าข้าว อันจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรมข้าวเพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธ์ู is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง