ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประกอบผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ต้านมะเร็ง บำรุงสมอง และสุขภาพจิต จากข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ , รศ.ดร.จินตนา สัตยาศัย , ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย
คำสำคัญ เซลล์มะเร็ง;มะเร็งต่อมลูกหมาก;ระบบประสาทส่วนกลาง;ความเป็นพิษเฉียบพลัน
หน่วยงาน กรมการข้าว
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย สารสกัดจากรำข้าวลืมผัวยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง พบว่าสามารถลดปริมาณโปรตีนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก ยับยั้งการออกฤทธิ์ของเอนไซม์จากเซลล์มะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้ยังมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางซึ่งเกี่ยวข้องกับเอนไซม์ที่สำคัญในการต้านออกซิเดชัน การต้านความเครียด และไม่มีความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสมองและพฤติกรรมด้านลบ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประกอบผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ต้านมะเร็ง บำรุงสมอง และสุขภาพจิต จากข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง