ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.สุนทรี เพ็ชรดี
เจ้าของผลงานร่วม นายเฉลิมพร องศ์วรโสภณ , วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์ , นงพงา จรัสโสภณ
คำสำคัญ ข้างกล้องงอก;โรคหัวใจและหลอดเลือด;กลไกการออกฤทธิ์;โรคหลอดเลือดหัวใจ;หัวใจเต้นผิดจังหวะ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ศึกษากลไกการออกฤทธิ์และสัดส่วนของสารสกัดในข้าวกล้องหอมมะลิงอกในการป้องกันหัวใจกรณีการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ประโยชน์ที่ได้รับคือสัดส่วนของสารออกฤทธิ์จากสารสกัดข้าวกล้องงอก พบว่า ใช้ในปริมาณ5 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร หรือการให้สัตว์ทดลองบริโภคสารสกัดหยาบในปริมาณ 1 ไมโครกรัมต่อวัน มีฤทธิ์ในการป้องกันและชลอการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ จากการมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากข้าวกล้องงอกในการป้องกันและชลอโรคหลอดเลือดหัวใจ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง