ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.วรินธร สงคศิริ
คำสำคัญ อุตสาหกรรม;แป้งมันสำปะหลัง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย อุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้กับประเทศนั้นคือ อุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง และถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถทำรายได้เข้าสู่ประเทศสูงกว่า ปีละ 2 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียว แม้อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังจะทำรายได้เข้าสู่ประเทศได้สูง แต่ก็ประสบปัญหาภายในต่าง ๆ เช่น ราคาหัวมันที่ไม่แน่นอน หรือแม้กระทั่งต้นทุนในการผลิตแป้งมันสำปะหลังที่ค่อนข้างสูงจากการใช้น้ำมันและพลังงาน และจากการสำรวจการผลิตแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทยพบว่ามีประสิทธิภาพในการผลิตแป้งร้อยละ 70-85 และมีการสูญเสียแป้งไปในระหว่างการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=UXiltPRJoxA
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง