ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีส่วนประกอบของพาหะนาโนที่บรรจุสารสกัดข้าวไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
เจ้าของผลงานร่วม พ.ญ.ฉัตรบงกช เขมาชีวะกุล , นางสาวภาวิณี สุขาวรรณ์ , นายนันทวัชร เขตอุดมคีรี , ดร.ศศิธร ศิริลุน , ภญ.ดร.วรรธิดา ชัยญาณะ , ดร.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม , นายสาร์ทจีน ภีระจันทร์
คำสำคัญ พาหะนาโน;สารสกัดข้าวไทย;การหลุดร่วง;การเจริญของเส้นผม;ตำรับเวชสำอาง;ยับยั้งผมร่วง;กระตุ้นผมงอก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีส่วนประกอบของพาหะนาโนที่บรรจุสารสกัดข้าวไทย ดำเนินการศึกษาวิจัยศึกษาการก่อการระคายเคือง ประสิทธิศักย์ในการป้องกันการหลุดร่วงและส่งเสริมการเจริญของเส้นผมในอาสาสมัคร (in human) พบว่าอาสาสมัครที่ใช้ตำรับเวชสำอางยับยั้งผมร่วงและกระตุ้นผมงอกมีความหนาของเส้นผมเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 4.5 เดือนขึ้นไป และตำรับดังกล่าวสามารถป้องกันการร่วงของเส้นผมได้เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


ผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีส่วนประกอบของพาหะนาโนที่บรรจุสารสกัดข้าวไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง