ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช ริซสเตอรอลล์ วีพีโอ ที่มีต่อสมองหลอดเลือด เซลล์มะเร็งตับและท่อน้ำดี และภาวะเบาหวาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.จินตนา สัตยาศัย
เจ้าของผลงานร่วม นายวีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ , รองศาสตราจารย์ พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร , นางยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ , นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล , นางธารินี อัครวิเชียร , พญ.คัชรินทร์ ภูนิคม , นายนิสันต์ สัตยาศัย , นางสาวพวงรัตน์ ภักดีโชติ , นางสาวปาริฉัตร ประจะเนย์ , นางเอื้อมเดือน ประวาฬ , นางลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร , นางสาวบุญเกิด คงยิ่งยศ , นายปณต ตั้งสุจริต
คำสำคัญ VPO;ต้านอนุมูลอิสระ;แพร่กระจายของเซลล์มะเร็งตับ;มะเร็งท่อน้ำดี;ภาวะดื้อต่ออินซูลิน;ระดับของไขมันชนิดดี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ศึกษาผลของ VPO ต่อสมอง หลอดเลือด เซลล์มะเร็งตับและท่อน้ำดี และภาวะเบาหวาน โดยทำในสัตว์ทดลอง และเซลล์เพาะเลี้ยง พบว่า VPO เสริมความจำ ลดผลของความเครียดที่มีต่อการความจำ ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าได้ VPO สามารถลดความดันเลือด เพิ่มการตอบสนองของหลอดเลือด และลดภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูทดลองความดันเลือดสูงได้ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการบุกรุกและแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดี และในหนูที่เป็นเบาหวาน VPO มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาล และภาวะดื้อต่ออินซูลิน และเพิ่มระดับของไขมันชนิดดี
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช ริซสเตอรอลล์ วีพีโอ ที่มีต่อสมองหลอดเลือด เซลล์มะเร็งตับและท่อน้ำดี และภาวะเบาหวาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง