ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาวัสดุปิดแผลสองชั้นจากโพลิเมอร์ธรรมชาติผสมสารสกัดจากข้าวและน้ำมันหอมระเหย เพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ปิยฉัฎร ช่วยสีนวล
เจ้าของผลงานร่วม นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย , ดร.อาทิตย์ มกรเสน , นายเกรียงศักดิ์ เลิศประภามงคล , นางนิศาชล คุณวุฒิมโนธรรม , รองศาสตราจารย์ สุพรรณา เตชะสกุล
คำสำคัญ วัสดุปิดแผลสองชั้น;แบคทีเรียเซลลูโลส;แผ่นเส้นใยนาโนจากโพลิเมอร์ธรรมชาติ;สมานแผลและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การพัฒนาวัสดุปิดแผลสองชั้นจากแบคทีเรียเซลลูโลสและแผ่นเส้นใยนาโนจากโพลิเมอร์ธรรมชาติผสมสารสกัดจากรำข้าวและน้ำมันหอมระเหย โดยชั้นที่ 1 คือแบคทีเรียเซลลูโลสและชั้นที่ 2 คือเส้นใยนาโนโพลิเมอร์ธรรมชาติผสมสารสกัดรำข้าวที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสมานแผลและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เองจากในประเทศ ซึ่งจะมีผลดีกับผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเสมอภาค อีกทั้งยังเป็นการลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้อีกด้วย
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การพัฒนาวัสดุปิดแผลสองชั้นจากโพลิเมอร์ธรรมชาติผสมสารสกัดจากข้าวและน้ำมันหอมระเหย เพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง