ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาขนมบัวลอยแป้งข้าวกล้องสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวณัฐิรา อ่อนน้อม
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวอุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันทนีย์ เกรียงสินยศ , นางสาวภรันยา ธิยะใจ , นางสาวรุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ , นางสาวศศิอำไพ พฤติพรธานี
คำสำคัญ เอมไซม์;แป้งข้าวกล้องไรซ์เบอรี่;ข้าวกล้องสินเหล็ก;ข้าวกล้องสังข์หยด;ขนมบัวลอย;กะทิธัญพืช
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เป็นการศึกษาการผลิตแป้งที่ทนต่อการย่อยด้วยเอมไซม์จากแป้งข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้องสินเหล็ก และข้าวกล้องสังข์หยด เพื่อใช้ในการทดแทนแป้งข้าวเหนียวในขนมบัวลอย และดัดแปลงน้ำกะทิขนมบัวลอยให้ดีต่อสุขภาพโดยการใช้สารสกัดหญ้าหวานและกะทิธัญพืช จึงได้แป้งข้าวกล้องพรีเจลที่มีปริมาณแป้งที่ทนต่อการย่อยด้วยเอมไซม์เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้แป้งข้าวกล้องพรีเจลและขนมบัวลอยเพื่อสุขภาพที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาอาหารหรือขนมเพื่อสุขภาพอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาขนมบัวลอยแป้งข้าวกล้องสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง