ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาต้นแบบการผลิตแผ่นเส้นใยจากแป้งข้าว สำหรับกรองประสิทธิภาพสูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายวรล อินทะสันตา
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวอัจฉรา แป้งอ่อน , นายนครินทร์ ทรัพย์เจริญดี
คำสำคัญ แผ่นกรองเส้นใยนาโน;แป้งข้าว;กำจัดสารอินทรีย์;การเพิ่มมูลค่าของข้าวไทย
หน่วยงาน สวทช.
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เพื่อศึกษาวิจัยการผลิตแผ่นกรองเส้นใยนาโนจากแป้งข้าว 4 ประเภทคือ เส้นใยเพื่อแผ่นกรองสำหรับกรองฝุ่นขนาดเล็ก เส้นใยเพื่อแผ่นกรองสำหรับต้านแบคทีเรีย เส้นใยเพื่อแผ่นกรองสำหรับกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย และเส้นใยเพื่อแผ่นกรองอนุภาคขนาดเล็กต้านเชื้อโรคและดูดซับสารระเหยในแผ่นเดียวกัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ ได้มีองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการผลิตแผ่นกรองเส้นใยนาโนจากแป้งข้าว ต้นแบบแผ่นกรองเส้นใยนาโนจากข้าว สภาวะที่เหมาะสมในการใช้แผ่นกรอง การเพิ่มมูลค่าของข้าวไทย
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การพัฒนาต้นแบบการผลิตแผ่นเส้นใยจากแป้งข้าว สำหรับกรองประสิทธิภาพสูง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง