ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การเรียนรู้;สื่อมัลติมีเดีย
หน่วยงาน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ที่มีเทคนิคการบรรยายต่างกัน กัน สื่อมัลติมีเดียทำให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น ข้อดีคือ เรียนด้วยตนเอง ลดปัญหาความแตกต่าง ต้นทุนไม่สูง สำเนาง่าย ทุกที่ ทุกเวลา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=p3eMEHNSKhU
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดีย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง