ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สวทช เอนไซม์ช่วยย่อยอาหารสัตว์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรรณพ วิเศษสงวน
คำสำคัญ อาหารสัตว์
หน่วยงาน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ปัญหาหนึ่งของปศุสัตว์ คือ เรื่องอาหารไม่ย่อยเพราะขาดเอนไซม์ที่จำเป็นในการย่อยอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่แป้ง เช่น เปลือกพืช กากเมล็ดธัญพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น กาก รำ ฯลฯ ถ้าให้อาหารเหล่านี้โดยไม่เสริมเอนไซม์ สัตว์จะดูดซึมไม่เต็มที่ ส่งผลให้ไม่แข็งแรงและผลผลิตต่ำ "เอนไซม์อาหารสัตว์" จึงมีความสำคัญต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาก ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องนำเข้าเอนไซม์อาหารสัตว์มูลค่าหลายพันล้านบาท ทีมวิจัยนำเชื้อราแอสเปอร์จิลลัสผลิต "เอนไซม์เพนโตซาเนส" ที่ทำงานได้ดีในลำไส้ของสัตว์ พัฒนาให้เป็นเอนไซม์อาหารสัตว์มีชื่อเรียกทางการค้าว่า A-zyme ซึ่งเมื่อนำไปทดลองกับสุกรพบว่า ทำให้น้ำหนักมากขึ้น "อัตราแลกเนื้อ" ต่ำลง คือ ใช้อาหารน้อยลงแต่ได้น้ำหนักมากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9550000133545
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


สวทช เอนไซม์ช่วยย่อยอาหารสัตว์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง