ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เวียนศีรษะ ... บ้านหมุน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุชารินทร์ เส้นขาว
คำสำคัญ เวียนศีรษะ
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมิติเวช
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เวียนศีรษะบ้านหมุน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต อาจเกิดจากนำ้ในหูไม่เท่ากัน โคลงเคลง รู้สึกมึนๆ งงๆ มีตากระตุก เดินแล้วเซจะล้ม มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อแตกร่วมด้วย ปัจจัยเสี่ยง การพักผ่อนน้อย มีความเครียด เป็นไข้หวัด จะพบในผู้ป่วยที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป วิธีการป้องกันผู้ป่วยควรมาพบแพทย์ ดูแลสุขภาพ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายเป็นประจำ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=QkwpxGhkTzI
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


เวียนศีรษะ ... บ้านหมุน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง