ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากรำข้าวหมักยีสต์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.วรพจน์ สุนทรสุข
เจ้าของผลงานร่วม ศาสตราจารย์ลีณา สุนทรสุข
คำสำคัญ สารออกฤทธิ์ในรำข้าวหมักยีสต์;ยีสต์แดง;เบต้ากลูแคน;สารต้านอนุมูลอิสระ;สารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส;เครื่องสำอาง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้ศึกษากระบวนการผลิตสารออกฤทธิ์ในรำข้าวหมักยีสต์ ซึ่งพบว่าสารสกัดจากรำข้าวเหนียวหมักแบบอาหารเหลวด้วยยีสต์แดง Rhodotorula glutinis ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ อาทิ สารสีชีวภาพ เบต้ากลูแคน สารต้านอนุมูลอิสระและสารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสมากกว่าสารสกัดจากรำข้าวปกติ ดังนั้นสารสกัดดังกล่าวน่าจะนำมาใช้เป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อลดการนำเข้าสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการผลิตเครื่องสำอางจากต่างประเทศ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากรำข้าวหมักยีสต์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง