ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อราในข้าวแบบรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่างโดยใช้ Near infrared spectroscopic-Chemical imaging
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ
คำสำคัญ ตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อรา;HSI;สมการทำนาย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการพัฒนาวิธีตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อราโดยใช้เทคนิค hyperspectral imaging (HSI) ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็ว ไม่ทำลายตัวอย่างและไม่ใช้สารเคมี ให้ผลการตรวจสอบที่รวดเร็ว และปลอดภัยแก่ผู้ตรวจสอบ ช่วยให้การตรวจสอบคุณภาพข้าวทั้งในการตรวจรับวัตถุดิบและการซื้อขาย ทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถบ่งชี้ความแตกต่างระหว่างข้าวที่ไม่มีและมีการปนเปื้อนของเชื้อราที่มีการเจริญแตกต่างกันได้ และสุดท้ายจะได้สมการทำนายที่เหมาะแก่การตรวจวัดการปนเปื้อนของเชื้อราด้วย HSI
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อราในข้าวแบบรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่างโดยใช้ Near infrared spectroscopic-Chemical imaging is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง