ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคสเปาเต๊ดเบด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.เทวรัตน์ ตรีอำนรรค
คำสำคัญ เทคนิคสเปาเต๊ดเบด;เทคนิคการอบแห้ง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคสเปาเต็ดเบด ได้ทำการพัฒนาเทคนิคการอบแห้งแบบสเปาเต็ดเพื่อการประยุกต์ใช้ในการอบแห้งข้าวเปลือกในส่วนของห้องอบแห้งควบคู่กับการพักข้าว ทำให้การอบแห้งเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยสามารถลดความชื้นข้าวเปลือกจากความชื้นเริ่มต้นเฉลี่ย 22 %wb (28.20 %db.) ให้ลดลงเหลือ 14 %wb (16.28 %db.) ได้ภายในเวลา 1.50 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิการอบแห้ง 80 °C และอัตราการป้อนข้าวเปลือก 50 kg/h โดยมีเปอร์เซ็นต์ข้าวต้นน้อยกว่าข้าวอ้างอิงอยู่ที่ 3.25 เปอร์เซ็นต์
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคสเปาเต๊ดเบด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง