ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับปรุงพื้นผิวชิ้นส่วนลูกโรลเลอร์รถเกี่ยวข้าวด้วยการเชื่อมอาร์กลวดไส้ฟลักซ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.กิตติพงษ์ กิมะพงศ์
เจ้าของผลงานร่วม ดร.สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ , นายสุริยา ประสมทอง , นางสาววรญา วัฒนจิตศิริ
คำสำคัญ ลูกโรลเลอร์เหล็กกล้าคาร์บอน;เชื่อมพอกแข็ง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการนี้ทำการเชื่อมพอกแข็งผิววัสดุลูกโรลเลอร์เหล็กกล้าคาร์บอน JIS-S50C และเชื่อมพอกแข็งลูกโรลเลอร์ชำรุด พบว่าวิธีการเชื่อมที่เหมาะสมทำให้ได้ค่าความต้านทานการสึกหรอสูงสุด 0.6299% ด้วยกระแสเชื่อม 210 A ไม่มีชั้นรองพื้น และจำนวนชั้นพอกแข็ง 3 ชั้น การอบชุบโลหะเชื่อมไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหายและลดความแข็งของโลหะเชื่อม โลหะเชื่อมพอกแข็งให้ความต้านทานการสึกหรอสูงกว่าโลหะฐานลูกโรลเลอร์ และลูกโรลเลอร์ใหม่ และมีค่าใช่จ่ายต่ำกว่าลูกโรลเลอร์ใหม่ 3 เท่า
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การปรับปรุงพื้นผิวชิ้นส่วนลูกโรลเลอร์รถเกี่ยวข้าวด้วยการเชื่อมอาร์กลวดไส้ฟลักซ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง