ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องปลูกข้าวแบบใช้ต้นกล้านาโยน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายสมพร หงษ์กง
เจ้าของผลงานร่วม นายจรัญ มงคลวัย , นายตะวัน ตั้งโกศล
คำสำคัญ ต้นแบบเครื่องปลูกต้นกล้า;ต้นหล้านาโยน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างต้นแบบเครื่องปลูกต้นกล้าข้าวแบบใช้ต้นกล้านาโยน แบบพ่วงต่อกับรถแทรคเตอร์ สำหรับใช้ทดแทนการโยนต้นกล้าด้วยคนที่โยนกล้าระยะห่างไม่สม่ำเสมอกัน และสามารถปลูกข้าวได้ทันช่วงอายุของต้นกล้าทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตได้ดี เครื่องปลูกได้แบบ 6 แถว ระยะห่างระหว่างแถว 30 เซนติเมตร ใช้ถาดเพาะกล้าขนาด 434 หลุม อายุของต้นกล้า 15-20 วัน ประโยชน์ที่ได้รับคือ สามารถปลูกข้าวนาโยนได้เป็นแถว ประหยัดเมล็ดพันธุ์และกำจัดวัชพืชได้ง่าย โดยพบว่าเครื่องสามารถปลูกได้วันละ 9 ไร่/วัน และใช้ต้นกล้า 66 ถาด/ไร่
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องปลูกข้าวแบบใช้ต้นกล้านาโยน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง