ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเครื่องหยอดข้าวอัตโนมัติในเชิงอุตสาหกรรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.มงคล เอกปัญญาพงศ์
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ไทยศิริ เวทไว
คำสำคัญ ระบบสารสนเทศ;ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก;เทคโนโลยีการผลิตข้าว
หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเครื่องหยอดข้าวอัตโนมัติในเชิงอุตสาหกรรม ศึกษาถึงโอกาส และความเป็นไปได้ในทางธุรกิจระหว่างกันในอนาคต และรวมถึงการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ โดยการร่วมงานกับภาคเอกชน เป็นการนำต้นแบบที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงเพื่อปรับปรุงสำหรับส่วนต่อพ่วงสำหรับต่อกับรถไถนาเดินตาม หรือรถแทรกเตอร์ จากนั้นนำไปให้ชาวนายืม หรือเช่า เพื่อใช้งานในนาจริง พร้อมทั้งให้ชาวนาตอบแบบสอบถาม เพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเครื่องหยอดข้าวอัตโนมัติในเชิงอุตสาหกรรม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง