ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 ให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม
เจ้าของผลงานร่วม นายจิรพงศ์ ใจรินทร์ , นางสาววชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ , นางสาวสุกัญญา คล้งสินศิริกุล , นางอุไรวรรณ คชสถิตย์
คำสำคัญ พันธุกรรมทนแล้ง;ทนน้ำท่วมฉับพลัน;เครื่องหมายโมเลกุล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมคุณภาพการหุงต้มคล้ายข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มีฐานพันธุกรรมทนแล้งและทนน้ำท่วมฉับพลันให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และ ความแม่นยำการคัดเลือกในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวแบบผสมกลับ ข้าวเจ้าหอมสายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะทนทานต่อสภาวะวิกฤติได้หลายลักษณะ จะเป็นหลักประกันความมั่นคงทางด้านอาหารของเกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้าวอาศัยน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 ให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง