ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การรวบรวม ประเมินและจำแนกพันธุ์ข้าวไทยคุณภาพพิเศษจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.ศันย์สนีย์ จำจด
เจ้าของผลงานร่วม ดร. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย , นายนริศ ยิ้มแย้ม , ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว
คำสำคัญ ข้าว;คุณภาพพิเศษ;เหล็ก;ธาตุสังกะสี;แอนโทไซยานิน;แกมม่า;ออไรซานอล;วิตามินอี;โพลีฟีนอล;สารต้านอนุมูลอิสระ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการการรวบรวม ประเมินและจำแนกพันธุ์ข้าวไทยคุณภาพพิเศษจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน สามารถคัดเลือกเชื้อพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการทั้ง 7 ลักษณะคือ ธาตุเหล็ก ธาตุสังกะสี แอนโทไซยานิน แกมม่า ออไรซานอล วิตามินอี ฟีนอล และสารต้านอนุมูลอิสระได้ทั้งหมด 11 ตัวอย่างพันธุ์ พันธุ์ข้าวที่คัดเลือกแต่ละลักษณะคุณภาพพิเศษ ได้นำมาคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมให้กับเกษตรกรเครือข่ายและการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การรวบรวม ประเมินและจำแนกพันธุ์ข้าวไทยคุณภาพพิเศษจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง