ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไทยที่มีประสิทธิภาพในการดูดใช้ธาตุอาหารสูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.เนตรนภา อินสลุด
เจ้าของผลงานร่วม ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา , นาย ศิวะพงศ์ นฤบาล
คำสำคัญ กรดอินทรีย์จากรากข้าว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการปลดปล่อยกรดอินทรีย์จากรากข้าว และลักษณะของรากที่เอื้อต่อการดูดหาฟอสฟอรัสจากข้าวไทย 200 สายพันธุ์/พันธุ์ พันธุ์ข้าว 20 อันดับแรกที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาของราก และการเจริญเติบโตของด้านที่ดีจะได้รับการคัดเลือกเพื่อนำไปประเมินความสามารถในการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตในสภาพแปลงอีกครั้ง ข้อมูลที่ได้จากโครงการนี้ทั้งการปลดปล่อยกรดอินทรีย์และข้อมูลลักษณะของรากในแต่ละพันธุ์จะเป็นฐานข้อมูลและแหล่งพันธุกรรมสำหรับนักวิจัยด้านข้าวต่อไปได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไทยที่มีประสิทธิภาพในการดูดใช้ธาตุอาหารสูง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง