ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา
เจ้าของผลงานร่วม นายสุนิยม ตาปราบ , นางสาวชวนชม ดีรัศมี , ผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม , ดร.ไวพจน์ กันจู , นายมีชัย เซี่ยงหลิว , ดร.โจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิว , ดร.วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี , นางสาวศิริพร กออินทร์ศักดิ์ , นางสาวกมลวรรณ เรียบร้อย , นางสาวปวีณา ชุ่มวงค์ , นางสาวกาญจนา ปัญญาแวว , นายศรีสวัสดิ์ ขันทอง , นายอาฬาหะ พัฒนธารา , นางสาวจิราภรณ์ ขำแก้ว , นางสาววรรณภา สัตยซิติ , นางสาววนาลี ทองดอนเอ , นางสาววรรณฉัตร วิเชียรฉาย , นางสาวศิริภา กออินทร์ศักดิ์
คำสำคัญ ปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาชลประทาน;ทนน้ำท่วมฉับพลัน;ต้านทานโรคขอบใบแห้ง;ต้านเพลี้ยกระโดสีน้ำตาล;เครื่องหมายโมเลกุล
หน่วยงาน สวทช.
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาชลประทาน 4 พันธุ์ ได้แก่ ชัยนาท1 ปทุมธานี1 กข47 และสุรินทร์1 เพื่อให้ทนน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ คือ ได้ต้นแบบสายพันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติที่ดีตามต้องการ จากนั้นนำไปทดสอบพันธุ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการขอรับรองพันธุ์ โดยใช้เวลาอีกประมาณ 3 ปี และส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูกในพื้นที่เป้าหมายเขตนาชลประทานต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง