ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณลักษณะดินตะกอนและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียบริเวณแหล่งเลี้ยงหอยแครง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทองทิพย์ วงษ์ศิลป์
คำสำคัญ ดินตะกอน, หอยแครง, อ่าวบ้านดอน, แบคทีเรีย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การศึกษาคุณลักษณะดินตะกอนและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียในดินตะกอนบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการโดยสุ่มเก็บตัวอย่างดินตะกอนจาก 7 สถานี (3 ซ้ำ) ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.กาญจนดิษฐ์ [ชายฝั่งตะวันออกของอ่าวบ้านดอน (พื้นที่ ก)] อ.เมือง [บริเวณปากแม่น้ำตาปี (พื้นที่ ข)] และ อ. ไชยา [ชายฝั่งตะวันตกของอ่าวบ้านดอน (พื้นที่ ค)] ในฤดูร้อน (เดือนมีนาคม 2557) และฤดูฝน (เดือนมิถุนายนและกันยายน 2557) ที่ระดับความลึก 0-20 ซม.
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


คุณลักษณะดินตะกอนและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียบริเวณแหล่งเลี้ยงหอยแครง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง