ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน อัตลักษณ์ของคนลาวเวียงในโพธาราม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อ.สายพิณ แก้วงามประเสริฐ
คำสำคัญ ยุววิจัยประวัติศาสตร์;ลาวเวียงโพธาราม
หน่วยงาน โรงเรียนโพธาวัฒนเสนี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ชาวลาวเวียงอาศัยในอ.โพธาราม อ.ราชบุรี มีความเหนียวแน่นทางวัฒนธรรมและการดำรงอัตลักษณ์แห่งตน กระแสโลกที่ถาโถมเข้ามาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชาวลาวเวียงได้ ยุววิจัยได้ทำการศึกษาจนพบว่าถิ่นฐานเดิมชาวลาวเวียงอยู่ที่เวียงจันทน์ และโดนกวาดต้อนมาช่วงร.1โดยพระมหากษัตริย์ศึก แรกเริ่มกวาดต้อนมาพักมารวมกับชาวไทยทรงดำที่หนองคาย ต่อมาได้แยกให้ชาวลาวเวียงมาตั้งรกรากที่ราชบุรีชาวลาวเวียงมีประเพณีเฉพาะตน เช่น ทำบุญสารทลาวที่มีการทำขนมกระยาสารท พิธียายห่อข้าวที่นำของกินของใช้ใส่ห่อใบตองถวายพระและไปแก้ที่ใต้ต้นไม้แล้วจุดธูปไหว้บรรพบุรุษ ประเพณีบุญข้าวจี่ ประเพณีแห่ดอกไม้ไปวัดในวันสงกรานต์โดยระหว่างทางแต่ละบ้านตั้งถังน้ำให้น้ำชุบดอกไม้ไม่ให้เหี่ยว และแม้วิถีความเจริญจะมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ชาวลาวเวียงร่วมกันเสริมสร้างอัตลักษณ์ของตนมากขึ้นเท่านั้น
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมและวัฒนธรรม
Creative Commons License


โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน อัตลักษณ์ของคนลาวเวียงในโพธาราม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง