ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปลาซิวข้างขวาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุชาติ ไกรสุรสีห์
คำสำคัญ ปลาซิวข้างขวาน;การเพาะเลี้ยงปลา
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.ตรัง
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การเพาะพันธุ์ปลาซิวข้างขวานเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องจากมีจำนวนลดน้อยลงจากการจับขายผู้เลี้ยงปลาสวยงาม รวมทั้งแหล่งน้ำตามธรรมชาติมีจำนวนน้อยลง และเพื่อพัฒนาให้เป็นปลาเศรษฐกิจส่งออกทดแทนการจับจากธรรมชาติ การทดลองเพาะพันธุ์ พบว่า ปลาซิวข้างขวานวางไข่กับพันธุ์ไม้น้ำเช่น ดีปลีน้ำ การเพาะพันธุ์จึงต้องหาพันธุ์ไม้น้ำนำมาเป็นวัสดุวางไข่ปลาให้เหมือนธรรมชาติ การทดลองใช้ตู้เพาะพันธุ์โดยวางรากพันธุ์ไม้น้ำให้จมน้ำใต้หินเกล็ด อัตราส่วนพ่อแม่พันธุ์ 1:1 การคัดแยกพ่อแม่พันธุ์เมื่อปลาอายุ 3-4 เดือน และนำมาเป็นพ่อแม่พันธุ์เมื่อปลาอายุ 6 เดือน ปลาซิวข้างขวานเป็นปลาสวยงามอันดับที่ 34 จาก 140 ชนิด ในธรรมชาติพบบ่อยที่ อ.ย่านตาขาว และอ.ปะเหลียน จ.ตรัง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.inlandfisheries.go.th/research/files/full/F352551.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ปลาซิวข้างขวาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง