ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องยีตาลจากพลังงานก๊าซชีวภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชัยรัตน์ หงษ์ทอง
คำสำคัญ เครื่องยีตาล;ก๊าซชีวภาพ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การพัฒนาเครื่องยีลูกตาลโดยพลังงานก๊าซชีวภาพ เป็นการทดลองประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ก๊าซชีวภาพและวิเคราะห์ถึงความคุ้มทุนในเศรษฐศาสตร์ โดยโครงสร้างของเครื่องยีลูกตาล ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือตัวถัง และชุดส่งกำลังจากสายพาน ซึ่งจากการทดลองประสิทธิภาพของเครื่องยีลูกตาลโดยใช้พลังงานก๊าซชีวภาพ พบว่า สามารถจุลูกตาลในการยีแต่ละครั้งได้เฉลี่ย 10 เม็ด สามารถยีตาลได้ 8.88 กิโลกรัม และมีอัตราการสิ้นเปลืองก๊าซชีวภาพ เฉลี่ย 0.375 กรัมต่อวินาที หรือเฉลี่ย 1 ชั่วโมงจะใช้ก๊าซชีวภาพปริมาณ 1.5 กิโลกรัม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=X0K9s66SHsc
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องยีตาลจากพลังงานก๊าซชีวภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง