ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสกัดน้ำมันและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกากงาที่ผ่านกระบวนการบีบอัดแบบสกรูด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะสูงกว่าจุดวิกฤต
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Supercritical CO2 Extraction of Oil and Bioactive Compounds from Pressed Sesame Seed Cake
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กฤติกา บูรณโชคไพศาล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Kritika Buranachokpaisan
คำสำคัญ กากงา;การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะสูงกว่าจุดวิกฤต;เซซามิน;การขยายขนาดการผลิต;การห่อหุ้มน้ำมัน;การดูดซับสารฟีนอล;แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย กากงาที่ผ่านกระบวนการบีบอัดแบบสกรูจากโรงงานผลิตน้ำมันงา มีน้ำมันและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น เซซามิน เซซาโมลิน และโทโคเฟอรอล หลงเหลืออยู่ในปริมาณสูง เทคนิคการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะสูงกว่าจุดวิกฤตทำให้ได้น้ำมันที่มีคุณภาพเทียบเท่าน้ำมันงาบริโภค โดยการขยายขนาดการผลิตมีความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ การห่อหุ้มน้ำมันด้วยวิธีการตกตะกอนด้วยสารเคมีโดยใช้เวย์โปรตีนไอโซเลทกับกัมอะราบิกเป็นสารห่อหุ้ม และทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ทำให้ได้น้ำมันในรูปแบบผงเอนแคปซูเลทที่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำมันและสารสำคัญใกล้เคียงกับสารห่อหุ้มเชิงการค้า นอกจากนี้กากที่เหลือจากการสกัดยังมีความสามารถในการดูดซับสารฟีนอลในสารละลายได้อีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://doi.org/10.1111/jfpp.15722
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • อื่นๆ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง