ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องผลิตไบโอดีเซล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง แทน โมราราย
คำสำคัญ เครื่องผลิตไบโอดีเซล
หน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการผลิตไบโอดีเซล เป็นการช่วยตัดตอนการนำน้ำมันเก่ากระจายสู่ชุมชนและผู้บริโภค ที่นับเป็นอีกหนึ่งบทบาทในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพของผู้บริโภค และคนในชุมชนใกล้เคียงโรงงาน เพราะในน้ำมันใช้แล้วมีสารพิษที่ก่อมะเร็งประเภทอนุมูลอิสระและไดออกซิน รวมทั้งสารเคมีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการประกอบอาหารซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดีเซลปีละ 1 ล้านลิตร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 2,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานปีละ 5 ล้านบาท
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=9VZKvHCkIW0
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องผลิตไบโอดีเซล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง