ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวเคลือบสมุนไพร(ผลิตภัณฑ์)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
คำสำคัญ ข้าว;สมุนไพร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ข้าวเคลือบสมุนไพร ช่วยในการบำรุงสุขภาพ โดยการนำสมุนไพรต่างๆ ที่มีสรรพคุณและคุณประโยชน์มาเพิ่มมูลค่า อาทิ ขมิ้น พริก กระเทียม ใบเตย และกระเจี๊ยบ ซึ่งแต่ละชนิดมีสรรพคุณและคุณประโยชน์ต่อส­ุขภาพอย่างมากมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=w9xBAxtKM2k
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง