ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของนารินจินต่อการสะสมไขมันในกล้ามเนื้อโครงร่างในแบบจำลองหนูที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Study on the mechanism of naringin on lipid accumulation on skeletal muscle in rat model induced by high-fat diet
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวชุติมน เติมขวัญเจริญ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Chutimon Termkwancharoen
คำสำคัญ Naringin;Obesity;High-fay diet;Skeletal muscle atrophy;Protein degradation
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย โรคอ้วนมีผลทำให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่นจากการสะสมไขมันที่มากเกินไปตามอวัยวะในร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อฝ่อลีบ จากการทดลองพบว่าสารนารินจินเป็นสารฟลาโวนอยด์ที่สามารถพบได้ในผลตระกูลส้ม และมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ ลดภาวะเครียดออกซิเดชั่น ลดการสะสมไขมันในกล้ามเนื้อโครงร่าง และยังช่วยการชะลอการเกิดกล้ามเนื้อฝ่อลีบ โดยเพิ่มการแสดงออกของโปรตีน (mTOR) ในขณะที่ลดการแสดงออกของยีนในกลุ่มการสลายโปรตีน (MuRF-1, Atrogin-1) ซึ่งมีผลช่วยเพิ่มจำนวนและขนาดของเส้นใยในกล้ามเนื้อของหนูที่ได้รับอาหารไขมันสูงได้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของนารินจินต่อการสะสมไขมันในกล้ามเนื้อโครงร่างในแบบจำลองหนูที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง