ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Smart Forensic: สมาร์ทโฟนเพื่อการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม พ.ต.ท.หญิง ศิริพร จันทขันธ์ , พ.ต.ท. หญิง ชัดชนก โชคชัยเจริญ , ร.ต.ท. ธนากร เกี้ยวฝั้น
คำสำคัญ Smart Forensic;นิติวิทยาศาสตร์;สมาร์ทโฟน
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์/โทรสาร 02 218 7585 มือถือ 089 217 9746 E-mail: sanong.e@chula.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย Smart Forensic เป็นนวัตกรรมการเพื่ออำนวยความยุติธรรมแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ รองรับการขยายตัวของสังคมและความหลากหลายของประชากรของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Smart Forensic ประยุกต์ใช้ศักยภาพด้านการถ่ายภาพ การสื่อสาร และประมวลผลของสมาร์ทโฟนเพื่อการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แบบไร้ขีดจำกัด ภาพถ่ายไมโครสโคปความละเอียดสูงทำให้การเก็บหลักฐานลายนิ้วมือ การปลอมแปลงเอกสาร ร่องรอยบนกระสุนปืน คราบเขม่าดินปืน และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อื่นๆ มีความถูกต้องแม่นยำ สามารถอำนวยความยุติธรรมและติดตามผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง