ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปลาหมอไข่ออแกนิคราชมงคล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โฆษิต ศรีภูธร
คำสำคัญ ปลาหมอไข่ออแกนิคราชมงคล ยูพาส;การเลี้ยงปลา;อาหารปลา;อาหารสัตว์;ปลาหมอไข่
หน่วยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เทคนิคในระบบการให้อาหารเสริมและควบคุมอุณหภูมิของน้ำเป็นนวัตกรรมการเกษตรโดยใช้อาหารเสริมสัตว์และพืชชื่อ ยูพาส อีจี พาวเวอร์ (UPAS e.g Power) จากผลการทดลองพบว่าปลาหมอที่เลี้ยงในบ่อดินซึ่งจากเดิมอยู่ที่ 8 ถึง 10 ตัวต่อกิโลกรัม มีขนาดโตอยู่ประมาณ 3 ถึง 4 ตัวต่อกิโลกรัม เวลาการเลี้ยงเท่ากันและที่น่าทึ่งคือ ปลาแต่ละตัวจะมีไข่เต็มท้อง จากความสำเร็จในการทดลองและวิจัยครั้งนี้คณบดีคณะทรัพยากรฯจึงจับมือกับสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคมและกลุ่มบริษัท ซี บี พี เวิลด์ บันทึกข้อตกลง (MOU) ในการถ่ายทอดความรู้การประมงเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดแก่เกษตรกร อันเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งของความรู้สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thairath.co.th/content/538650
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ปลาหมอไข่ออแกนิคราชมงคล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง