ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
คำสำคัญ โรงงานอุตสาหกรรม;น้ำเสีย
หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ประเทศของเรามีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ในการประกอบอุตสาหกรรมนั้นจะมีกากของเสียต่างๆ เหลืออยู่มากมาย ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเสียที่กำจัดไม่หมด และนำไปเผาทิ้ง ในอุตสาหกรรมการเกษตรสามารถนำมาใช้ทดแทนในรูปของก๊าชชีวภาพได้เช่นกัน ก๊าชชีวภาพเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยกระบวนการย่อยสลายทางชีววิทยาในสภาวะไร้อากาศ ด้วยกลุ่มแบคทีเรีย ก๊าชชีวภาพที่เกิดขึ้นเป็นก๊าชผสม โดยทั่วไปประกอบด้วยก๊าชมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจน และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง