ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เตียงปรับระดับเพื่อการจัดท่าสำหรับทารกและเด็กเล็ก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ
คำสำคัญ เตียงปรับระดับ;ทารกและเด็กเล็ก
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 02-986-9213 โทรสาร 02-516-5381 โทรศัพท์มือถือ 081-5950512 E-mail: supawadee053t@hotmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ผลงานที่เข้าร่วมประกวดและจัดแสดง เวที Geneva ณ สมาพันสวิส ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ Pediatric Posture-Gyro คือเตียงที่สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ ซ้าย-ขวา ในองศาที่กำหนดไว้ เพื่อใช้ในการจัดท่านอนทารก/เด็กเล็ก เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายเสมหะ (postural drainage position) ลดการรบกวนทารกส่งผลให้เกิดการลดการใช้ออกซิเจนในทารก เตียงนี้ใช้สำหรับทารกที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ และระบบประสาท นอกจากนั้นสามารถใช้กับทารกที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร ลดการเกิดการไหลย้อนของกรด/น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร เตียงนี้เคลื่อนย้ายง่าย สามารถติดตั้งบนชุดเตียงทั่วไป โดยในเตียงจะมีที่นอนซึ่งออกแบบให้รองรับตัวเด็กและป้องกันการเลื่อนไถล ในขณะใช้งานทารกจะถูกยึดโดย pedi-belt ซึ่งจะยึดทารกไว้ในขณะที่เตียงถูกปรับ ป้องกันตัวเด็กเลื่อนไถลไปตามมุมองศาที่เตียงถูกปรับ
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เตียงปรับระดับเพื่อการจัดท่าสำหรับทารกและเด็กเล็ก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง