ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการน้ำโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สถาบันอ้อผะหญา
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ;ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงาน สถาบันอ้อผะหญา
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การจัดการน้ำโดยชุมชน เป็นการจัดการน้ำที่คำนึงภูมินิเวศวัฒนธรรม คำนึงถึงความสัมพันธ์ของดินน้ำป่า เหมาะสมและเพียงต่อการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ ไม่มีความจำเป็นต้องสร้างเขื่อนขนาดใหญ่
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ahqzXezdfUY
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การบริหารจัดการน้ำโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง