ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เทศกาลสงกรานต์-วันไหลในภาคตะวันออกของไทย: พลวัตและบทบาทของคติชนในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ SONGKRAN-WAN LAI FESTIVAL IN THE EASTERN REGION OF THAILAND: DYNAMICS AND ROLE OF FOLKLORE IN CONTEMPORARY THAI SOCIETY
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวชลธิชา นิสัยสัตย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ MISS CHONTICHA NISAISAT
คำสำคัญ เทศกาลสงกรานต์-วันไหล พลวัตและบทบาทของคติชน ภาคตะวันออกของไทย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย เทศกาลสงกรานต์-วันไหลเกิดจากการผนวกรวมประเพณีวันไหลซึ่งเป็นพิธีทำบุญเสริมสิริมงคลเนื่องในวาระเข้าสู่ปีศักราชใหม่ของชุมชนประมงและเกษตรกรรมในภาคตะวันออกเข้ากับประเพณีสงกรานต์ หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่นได้ประยุกต์ประเพณีสงกรานต์และวันไหลเป็นเทศกาลท่องเที่ยว มีกิจกรรมเล่นน้ำวันไหลที่ต่อเนื่องกันในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลและชมประเพณีท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น เทศกาลนี้มีบทบาทสำคัญด้านการท่องเที่ยว มีจุดขายอยู่ที่กิจกรรมท่องเที่ยวในช่วงหลังสงกรานต์ และยังมีบทบาทในการแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนภาคตะวันออกในฐานะชุมชนชายทะเลที่มีวัฒนธรรมความเชื่อเฉพาะถิ่น และมีประวัติศาสตร์น่าภูมิใจ
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
  • ภาษาและวรรณคดี
Creative Commons License


เทศกาลสงกรานต์-วันไหลในภาคตะวันออกของไทย: พลวัตและบทบาทของคติชนในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง