ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ : สวนพฤกษศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษา (43)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.)
คำสำคัญ สวนพฤกษศาสตร์;วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.)
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย หลายคนอาจไม่เข้าใจว่า สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีความเกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์พืชพรรณท้องถิ่นได้อย่างไร แต่สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งสองเรื่องคือสิ่งเดียวกัน 13 ปีมาแล้วที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. มีการนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาบูรณาการเรียนการสอนในทุกวิชา นักศึกษาจากทุกสาขาวิชาล้วนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บข้อมูล สังเกตุพันธุ์ไม้ วิเคราะห์อำนาจแฝงของพืช โดยใช้วิธีการบันทึกผ่านการวาดภาพเชิงพฤกษศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=K2Fsmgvrppk
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง