ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สมบัติเชิงโครงสร้างและการกัดกร่อนของฟิล์มไฮโดรจิเนทเตดอะมอร์ฟัสคาร์บอนที่มีซิลิกอนเป็นชั้นรองพื้น
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Structural and Corrosion Properties of Hydrogenated Amorphous Carbon Films with Silicon-Based Interlayer
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อัญธิกา ละครไชย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Anthika Lakhonchai
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน
คำสำคัญ ฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชร;ความต้านทานการกัดกร่อน;โลหะชุบโครเมียม
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย กระบวนการเคลือบฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชรด้วยวิธีเพิ่มการตกสะสมด้วยพลาสมาจากไอระเหยเชิงเคมีโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุถือเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเคลือบฟิล์มลงบนผิวของโลหะชุบโครเมียมที่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในห้องน้ำ นอกจากจะช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนและเพิ่มความแข็งให้กับผลิตภัณฑ์แล้ว ยังช่วยปรับเฉดสีหรือโทนสีให้มีความแตกต่างกัน ดังนั้นการเคลือบฟิล์มสามารถช่วยยืดอายุการใช้งาน เพิ่มความสวยงามและความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมโลหะและวัสดุ
  • การเคลือบและฟิลม์
Creative Commons License


สมบัติเชิงโครงสร้างและการกัดกร่อนของฟิล์มไฮโดรจิเนทเตดอะมอร์ฟัสคาร์บอนที่มีซิลิกอนเป็นชั้นรองพื้น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง