ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตศิลป์โนราสาน: เครื่องประดับนวัตศิลป์ร่วมสมัย สืบวัฒนธรรมสานศิลปะ ประยุกต์อัตลักษณ์มโนราห์
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ NAWATTASILP NORASAN : THE INNOVATIVE CRAFT JEWELRY A CULTURAL CONSERVATION TO APPLIED ART OF MANORAH IDENTITY
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดาวรรณ หมัดหลี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Dawan Madlee
คำสำคัญ นวัตศิลป์โนราสาน;เครื่องประดับนวัตศิลป์ร่วมสมัย;อัตลักษณ์มโนราห์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย การรวบรวมองค์ความรู้ศิลปะการแสดงมโนราห์ วิเคราะห์หาลักษณะพิเศษด้านต่าง ๆ ของอัตลักษณ์มโนราห์ และพัฒนาวิถีทางของความกลมกลืนกันขององค์ประกอบให้เกิดความร่วมสมัย ร่วมกับหลักการ DRR (2C(MEAMAI)) แล้วจึงการออกแบบและสร้างสรรค์เครื่องประดับร่วมสมัยในรูปแบบงานนวัตศิลป์ ซึ่งผลงานต้นแบบเครื่องประดับนวัตศิลป์โนราสานผลงานแต่ละชุดมีการสะท้อนแนวคิดที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์และถ่ายทอดอัตลักษณ์จากศิลปะการแสดงมโนราห์ในรูปแบบใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NorasanManorah/
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
  • ศิลปะ
  • อื่นๆ : ศิลปะและการออกแบบ
Creative Commons License


นวัตศิลป์โนราสาน: เครื่องประดับนวัตศิลป์ร่วมสมัย สืบวัฒนธรรมสานศิลปะ ประยุกต์อัตลักษณ์มโนราห์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง