ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการจัดการองค์ความรู้การตรวจหาเขม่าปืนจากโพรงจมูก
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Knowledge management project for detecting gunshot residue from the nasal cavity
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายวัฒนชัย อาพร
คำสำคัญ การตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูก;เขม่าปืน;เทคนิค ICP-MS
หน่วยงาน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย จากผลการวิจัยเรื่อง การตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูก ด้วยเทคนิค ICP-MS พบว่าจะมีการตรวจพบเขม่าปืนที่เกิดจากการยิงปืนตกค้างในโพรงจมูก โดยมีปริมาณน้อยกว่าที่พบจากมือทั้งสอง แต่เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของโพรงจมูก และกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่างๆ ทำให้พบว่าจะมีการตกค้างของเขม่าปืนในโพรงจมูกยาวนานกว่าที่พบในมือ จึงเป็นที่มาของการนำผลการวิจัยดังกล่าวมาเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นทางเลือกเพื่อให้ผู้บังคับใช้กฎหมายในหน่วยงานต่างๆ จึงเป็นที่มาของโครงการเผยแพร่องค์ความรู้การตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูก โดยจัดทำในลักษณะคู่มือและวีดิทัศน์ รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งประกอบไปด้วยแนวทางการเก็บตัวอย่างเขม่าปืนในโพรงจมูก ควบคู่กับการเก็บตัวอย่างเขม่าปืนที่มือ อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน แนวทางการส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการตรวจหาเขม่าปืน เพื่อให้องค์ความรู้ดังกล่าวได้รับการเผยแพร่และถูกนำไปปรับใช้เพื่อเตรียมความพร้อมให้การตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูก สามารถนำไปใช้ดำเนินคดีได้ตามกฎหมายในอนาคต
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


โครงการจัดการองค์ความรู้การตรวจหาเขม่าปืนจากโพรงจมูก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง