ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมโดยขบวนองค์กรชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง OXFAM
คำสำคัญ การจัดการน้ำ;การมีส่วนร่วม;องค์กร;ชุมชน
หน่วยงาน OXFAM
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2554 ต่อเนื่องจนถึงเดือนมกราคม 2555 เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศไทยมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ และยังถูกจัดอันดับให้เป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายมากที่สุดอับดับที่ 4 ของโลก ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 813 ราย มีประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 12.8 ล้านคน มีพื้นที่กว่า 150 ล้านไร่ จมอยู่ใต้น้ำ ครอบคลุมพื้นที่ 65 จังหวัด เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 11.2 ล้านไร่ พื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศได้รับความเสียหายอย่างหนักจนส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วมในอนาคตจึงไม่ควรจำกัดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ทุกภาคส่วนต่าง ๆ ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสำรวจตรวจสอบและเตรียมพร้อมรับมือร่วมกัน เพราะปัญหาเรื่องน้ำมีความสลับซับซ้อน หลากหลาย ทั้งในเชิงพื้นที่ ประเด็น รายละเอียด การรวมศูนย์คิดและวางแผนจากส่วนกลางโดยกลไกของรัฐแต่เพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอต่อการรับมือภัยพิบัติในอนาคตได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=C6rjIeX_qK0
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมโดยขบวนองค์กรชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง