ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการน้ำตามหลัก 3R
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
คำสำคัญ การจัดการน้ำ;3R
หน่วยงาน SCG Chemicals
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย แนวทางในการจัดการน้ำใช้ 3R คือ R1 คือ Reduce ลดการใช้น้ำ, R2 คือ Reuse นำน้ำกลับมาใช้ใหม่, R3 คือ Repair การฟื้นฟูเพื่อให้น้ำมีคุณภาพแล้วถึงปล่อยน้ำทิ้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=GNWrgnLlkck
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการน้ำตามหลัก 3R is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง