ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์
คำสำคัญ ปุ๋ยชีวภาพ;สาหร่าย
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรสาร 02-5644500 มือถือ 081-4294288 E-mail: chittapun@gmail.com, supenyac@tu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพขนาดเล็กนี้ ประกอบขึ้นด้วย ถังน้ำขนาด 18.9 ลิตร วางบนขาตั้งเหล็กซึ่งออกแบบมาให้สามารถปรับเอียงองศาได้ และให้อากาศโดยใช้ปั๊ม ระบบนี้มีข้อดี คือ เป็นระบบที่เคลื่อนย้ายได้ ประกอบได้ง่าย การกวนของอาหารเกิดขึ้นอย่างทั่วถึง แสงส่องผ่านได้ทั่วถึง เพาะเลี้ยงโดยใช้แสงจากดวงอาทิตย์ ทำให้สาหร่ายเจริญเติบโตได้ดี สามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพได้ต่อเนื่องถึง 5 รอบ เป็นการลดต้นทุนในการผลิตปุ๋ยชีวภาพทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายและระยะเวลา และสามารถติดตั้งเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในนาข้าวได้
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง