ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศึกษาการปลูกสับปะรดบ้านยางสูง ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กัลยรัตน์ สมบูรณ์ดี
คำสำคัญ สับปะรดบ้านยางสูง;การปลูกสับปะรด;สับปะรด
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย สับปะรด (ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Ananas comosus) เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดมาจากบริเวณทวีปอเมริกาใต้ ภาคกลางเรียกว่า”สับปะรด” ภาคอีสานเรียก “บักนัด” ภาคใต้เรียก “ย่านัด” สับปะรดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลำต้นสูง 80-100 เซ็นติเมตร การปลูกสามารถปลูกได้ง่ายโดยการฝังกลบหน่อหรือส่วนยอดของผลที่เรียกว่า จุก เปลือกของผลสับปะรดภายนอกมีลักษณะคล้ายตาล้อมรอบผลสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เมื่อเจริญเป็นผลแล้วจะเจริญต่อไปโดยตาที่ลำต้นจะเติบโตเป็นต้นใหม่ได้อีก วิธีการเก็บเกี่ยว สับปะรดสำหรับส่งโรงงานให้ใช้มือหักผลออกจากต้นโดยไม่ต้องเหลือก้าน แล้วหักจุกออก สับปะรดสำหรับบริโภคสด ใช้มีดตัดให้เหลือก้านยาวติดผลประมาณ 10 เซนติเมตร ไม่ต้องหักจุกออก ระยะเวลาตั้งแต่การปลูก-การเก็บเกี่ยวและส่งออก 12-18 เดือน เป็นต้น
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ศึกษาการปลูกสับปะรดบ้านยางสูง ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง