ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอาหารหมักโคเนื้อจากเปลือกข้าวโพด รักษ์โลก ลดเผา ไร้มลพิษ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยพะเยา
คำสำคัญ การเลี้ยงโคขุน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การให้อาหารโคขุนของเกษตรกรในกลุ่มสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ต่างจากกลุ่มผู้เลี้ยงโคในพื้นที่อื่น ๆ คือ เกษตรกรจะมีแปลงหญ้าเป็นของตนเองและมีการนำวัสดุทางการเกษตรที่มีราคาถูกและหาง่ายในท้องถิ่นมาหมักร่วมกับจุลินทรีย์เพื่อผลิตเป็นอาหาร เช่น เปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดข้าวโพด มันสำปะหลัง และฟักทอง โดยมีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา กรมปศุสัตว์ และสวทช. ภาคเหนือ ซึ่งทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตโคขุนจากเดิมกว่า 84 บาทต่อโค 1 ตัวต่อวัน เหลือเพียงไม่ถึง 40 บาทต่อโคขุน 1 ตัวต่อวัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=nq8slH4w9W4
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอาหารหมักโคเนื้อจากเปลือกข้าวโพด รักษ์โลก ลดเผา ไร้มลพิษ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง