ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประสาน สุขสุทธิ์
คำสำคัญ การแก้ปัญหาเพลี้ยแป้ง;มันสำปะหลัง
หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ส่วนมากที่เจอการระบาดของเพลี้ยแป้งในไร่มันสำปะหลัง จะพบว่าเป็นมันสำปะหลังที่ปลูกช่วงปลายฝนต่อมาในช่วงแล้ง ซึ่งเหมาะสมของการระบาดของเพลี้ยแป้ง และจะไปทำลายในส่วนยอดของมันสำปะหลังซึ่งเป็นส่วนที่อ่อนที่สุด จากนั้นเซลของพืชคือยอดอ่อนจะเสียหายทำให้ยอดหงิกใบจะแคระแกร็นไม่เจริญเติบโต เพลี้ยแป้งมันจะไปซุกซ่อนอยู่ตามซอกใบ ตามหลืบใบ ทำให้ใบม้วนงอเป็นที่หลบอาศัยของเพลี้ยแป้งเป็นอย่างดี ซึ่งถ้ามีการระบาดต้องเริ่มทำการป้องกันกำจัดเลย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การแก้ปัญหาเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง