ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นาโนคอมโพสิตชีวภาพของไคโตซานและอนุพันธ์เซลลูโลส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. อำภา จิมไธสง
คำสำคัญ สับปะรด;การเพิ่มค่าเปลือกสับปะรด
หน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สับปะรดเป็นไม้ผลที่มีปลูกทั่วทุกภาคของประเทศเพื่อการบริโภคและเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้มีวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานคือเปลือกสับปะรด จึงมีการทำวิจัยประโยชน์เปลือกสับปะรดเป็นการเพิ่มมูลค่า โดยนำเปลือกสับปะรดและเปลือกกุ้งมาผสมกันด้วยวิธีนาโนคอมโพสิตชีวภาพเพื่อเป็นสารนำส่งในเวชสำอาง จัดทำเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบเจล สามารถทาบางๆ และทิ้งไว้ภายใน 3 นาที ทำให้ผิวขาวใส โดยที่เนื้อครีมซึมเร็วเข้าสู่ผิวลดจุดด่งดำ รอยแผลเป็น รอยยุงกัด ปรับสีผิว ให้สม่ำเสมอทั่งร่างกาย เป็นต้น
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


นาโนคอมโพสิตชีวภาพของไคโตซานและอนุพันธ์เซลลูโลส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง